Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Dnia 06.10.2017 odbył się spektakl pt. ,, Szukając Graala " w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Przedstawienie opowiadało o nagrywaniu filmu o rycerzu Arnoldzie. W trakcie nagrywania filmu aktor, który gra rycerza wywyższa się i cały czas obwinia reżysera za wszelkie niepowodzenia, które pojawiają się podczas pracy nad filmem. Reżyserowi objawia się prawdziwy Arnold. Pomaga on reżyserowi uwierzyć w siebie. Dzięki temu reżyser umie zapanować nad współpracownikami i jednoznacznie podkreśla, że to on ma wpływ, jak ma wyglądać film - to on jest reżyserem. Przedstawienie uświadamia nam, jak ważna jest umiejętność asertywności oraz wiara we własną wartość. To one nazwane są w przedstawieniu tytułowym Graalem.

Jan Lesiak, klasa 6c

godo2.png