Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

W punkcie 6. Postanowienia końcowe, w podpunkcie c) dotyczącym wykorzystania prac konkursowych dodano jako instytucje mającą do tego prawo Nadleśnictwo Opoczno. Postanowienie to brzmi więc następująco:

c) zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę

             (np. na: stronie internetowej, szkolnych korytarzach) i Nadleśnictwo Opoczno oraz   

             mogą być wykorzystywane przez te instytucje w celach   edukacyjnych;

godo2.png