Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

„Tolerancja – każdy inny, wszyscy równi” pod takim hasłem odbył się w naszej szkole Dzień Tolerancji.

Celem akcji było kształtowanie szacunku i zrozumienia wobec innych, uwrażliwienie całej społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania form zachowań dyskryminujących oraz przeciwdziałanie formom wykluczenia z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.

 

274 uczniów  z klas IV-VII wzięło udział w anonimowej ankiecie „Czy jestem tolerancyjny?” (65% uczniów to osoby tolerancyjne, zaś 22% to osoby nietolerancyjne). Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli prezentację multimedialną na ten temat z uwzględnieniem tolerancji w szkole. Całość uświetniła piosenka w wykonaniu dzieci i młodzieży „Masz prawo być inny”.

Do akcji aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski i uczniowie klasy VII b: Alicja Konecka, Patryk Stańczyk, Marcel Kubiczek, Jakub Róg i Piotr Baszuk.

Dzięki tej akcji uświadomiliśmy sobie, co to jest tolerancja i czy naprawdę jesteśmy tolerancyjni.

Organizatorami byli: Alina Kaźmierczyk i Ewa Cichawa-Kaczmarczyk.

godo2.png