Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

SPRAWOZDANIE

Dnia 26 lutego 2018 r odbył się w naszej szkole happening profilaktyczny „Bezpieczeństwo na portalach społecznościowych” dla uczniów klas                 IV – VII szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum.

Jednym z głównych działań dotyczących tej problematyki było zaprezentowanie transparentów i plakatów na korytarzu szkolnym.

 

Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez K. Pęczka i J. Śpiewaka uczniów klasy III gimnazjum. Uczniowie rozmawiali, rozwiązywali quiz, wymieniali się doświadczeniami i przeżyciami dotyczącymi zagrożeń w sieci w przypadku korzystania z portali społecznościowych, zamieszczaniem, udostępnianiem zdjęć i filmów, nieprzemyślanym podawaniem danych osobowych oraz różnych treści.

Według uczniów tematyka tej kampanii była trafnie dobrana. Uczniowie się wiele z niej nauczyli, a efektem było wypracowanie bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.

W organizację zaangażował się Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej z p. Aliną Kaźmierczyk.

Ewa Cichawa-Kaczmarczyk

godo2.png