Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

11 IV 2018r w Łodzi odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Organizatorem konkursów, nazywanych ze względu na duży stopień trudności- szkolną olimpiadą, jest Kuratorium Oświaty w Łodzi ( współorganizatorem - Łódzkie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego). Nie ma w województwie wyższego wyróżnienia dla waszej wiedzy niż laury w konkursach przedmiotowych - mówił do młodzieży zgromadzonych w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Łódzki Kurator Oświaty pan Grzegorz Wierzchowski.

W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział ok. 30 tysięcy młodzieży z województwa łódzkiego, ale tylko nielicznym udało się uzyskać tytuł laureata czy finalisty.

 

 

Konkurs wojewódzki składał się z 3 etapów: I etap miał miejsce w szkole, II - w regionie,       III- w Łodzi. Progi punktowe były wysokie i tylko uczniowie z niezwykle bogatą wiedzą mogli je pokonać. Wśród uczniów, którym się to udało, znalazły się trzy uczennice z ZSS nr 1 w Opocznie: Laura Michałowska , Maria Gancarz i Milena Adamczyk.

Wśród 19 najlepszych biologów w województwie znalazły się Laura Michałowska i Maria Gancarz. Obie uzyskały tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów (opiekun- pani Aneta Toporkiewicz). Laura napisała konkurs biologiczny najlepiej z całego województwa i zajęła I miejsce. Dodatkowo jest też finalistką z geografii (opiekun- pani Alina Kaźmierczyk) i historii (opiekun-pani Joanna Stępniewska).

Milena Adamczyk znalazła się w gronie 18 najlepszych geografów w województwie. Została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii zajmując III miejsce (opiekun pani Alina Kaźmierczyk).

Uzyskane przez dziewczęta tytuły zwalniają je z pisania jednej części egzaminu gimnazjalnego oraz dają pierwszeństwo w rekrutacji do wybranych przez siebie szkół średnich.

Laurze, Marysi i Milenie gratulujemy i życzymy wielu życiowych sukcesów.

godo2.png