Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

W dniach 21.01.-25.01.2019 r. w oddziałach przedszkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie realizowany został program „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to jeden z tematów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia przed dymem tytoniowym oraz jego profilaktyki.

Program został zrealizowany w formie 5 zajęć:

  • Dbamy o naszą planetę.
  • Poznajemy różne źródła dymów.
  • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  • Jak unikać dymu papierosowego? - Nie pal przy mnie.

Założeniem programu było wzbudzenie większej świadomości wśród dzieci na temat chorób spowodowanych zarówno dla palacza czynnego jak i biernego, oraz kształtowanie postaw asertywnych palacza biernego.

 

Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiedzę z zakresu szkodliwości dymu nikotynowego oraz poznały ich źródła, które mogły zaobserwować w trakcie wycieczki szkolnej. W trakcie zajęć warsztatowych każdy z przedszkolaków zaprojektował znaczek pt. „Nie pal przy mnie” oraz wykonał pracę plastyczną prezentującą źródła dymu. Z tematem czystego powietrza zapoznał uczniów główny bohater programu – Dinuś. Wychowawczynie oddziału przedszkolnego zorganizowały również konkurs pod hasłem „Nie pal przy mnie” w ramach, którego dzieci wykonały plakaty promujące realizowany program. Do konkursu przystąpiły prawie wszystkie dzieci. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne upominek. W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystane zostały metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Dzieci wykazały duże zaangażowanie podczas realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”, przyswoiły tematykę związaną z dymem nikotynowym, a także wykazały pozytywny stosunek do realizowanych zajęć związanych z tematyką projektu.

Magdalena Wędzikowska

ww.pngwww.png

wwww.png

godo2.png