Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

  

 

Marszałek Województwa Łódzkiego 27 marca 2019 roku przekazał naszej szkole dwa drzewka, brzozę brodawkowatą i klon polny. Drzewka te zostały posadzone 29 marca 2019 roku przez delegacje uczniów klas czwartych, piątych i siódmych. Z otrzymanych od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego materiałów można się dowiedzieć, że województwo łódzkie posiada najmniejszą lesistość w kraju. Dlatego należy zakładać nowe zadrzewienia i sadzić pojedyncze drzewa.

Pożądane jest, aby były to gatunki drzew i krzewów rodzimych, ponieważ są one dobrze przystosowane do panujących warunków, tworzą harmonijną całość z krajobrazem i są przyjazne naszym zwierzętom. W ramach programu Sto tysięcy drzew na 100-lecie Województwa Łódzkiego 1919-2019 instytucje, organizacje i mieszkańcy naszego regionu mogą w przestrzeni publicznej lub prywatnej posadzić drzewa. Zainteresowanym nieodpłatnie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przekazuje materiał sadzeniowy.

godo2.png