Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Dnia 4.04.2022 r. na sali AV odbyły się szkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W wydarzeniu wzięło udział 15 klas szkoły podstawowej, zajęcia odbywały się przez pięć kolejnych godzin lekcyjnych, od godz. 8:00 do 12:25. Zostały one zorganizowane przez p. Elżbietę Woźniak oraz p. Kingę Tępińską, nauczycielki współorganizujące proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na II etapie edukacyjnym. Do przedsięwzięcia zaangażowani zostali uczniowie klas 8b oraz 5a, którzy z niezwykłym zaangażowaniem i profesjonalizmem wywiązali się z powierzonych zadań. Na sali dominował symboliczny kolor niebieski. 

Na początku uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez uczennice kl. 8b: Julię Lasotę, Julię Śmigiel oraz Roksanę Słodkowską, która zawierała informacje na temat: objawów autyzmu, zarysu historycznego tego zaburzenia, etymologii słowa ,,autyzm”, wskazówek dla rówieśników w kontaktowaniu się z osobami z autyzmem, różnic pomiędzy autyzmem a zespołem Aspergera. Widzowie mieli również możliwość obejrzenia filmów edukacyjnych obrazujących codzienne życie osób z autyzmem oraz specyficzną nadwrażliwość słuchową, która towarzyszy osobom z ASD.  

Następnie zaproszone klasy zmierzyły się z quizem ,,FAKT czy MIT” na temat osób ze spektrum autyzmu, głosując poprzez podniesienie zielonej (fakt) lub czerwonej (mit) kartki. Wszelkie wątpliwości były wyjaśniane przez Amelię Pietrzyk i Julię Cabaj, które przygotowały quiz.  

Na koniec wysłuchano piosenki Na niebiesko w wykonaniu Bartłomieja Dudy. To produkcja muzyczna o autyzmie - zachęcająca Polaków do tego, aby "zaświecili na Niebiesko” i spojrzeli świadomie na zaburzenia ze spektrum w sposób prawidłowy, wolny od krzywdzących stereotypów.  

W ramach tego wydarzenia Sebastian Świderek i Karol Wojciechowski z kl. 8b przygotowali gazetkę szkolną na temat objawów autyzmu, sławnych osób z tym zaburzeniem rozwoju oraz wskazówek dla rówieśników w kontaktach z osobami z ASD. Jagoda Stępień i Maja Nowacka wykonały plakat ukazujący wsparcie i solidarność wobec osób z tym zaburzeniem rozwoju, a klasa 5a prace plastyczne, które prezentowały w formie artystycznej omówione zagadnienia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym klasom za aktywny udział w zajęciach propagujących wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pamiętajcie! Nie oceniajcie, zanim nie poznacie. Nie bądźcie zieloni w temacie autyzmu, bądźcie niebiescy! 

 

 

                                                                      Elżbieta Woźniak i Kinga Tępińska 

godo2.png