Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

ZACZNIJ ZBIERAĆ MATERIAŁY

DO SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-PLASTYCZNEGO

?W OPOCZYŃSKIM LESIE?

       Konkurs ten zostanie przeprowadzony w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018, ale uczniowie przyszłych klas IV-VI powinni już w czasie wakacji zacząć zbierać do niego materiały. Należy w Nadleśnictwie Opoczno wybrać fragment lasu. W oparciu o ten wybrany fragment przygotować następującą dokumentację:

 

  •  dokładny opis położenia,
  • zdjęcia w formie elektronicznej,
  • zapis czterech przeprowadzonych obserwacji, bezpiecznych,  z wykorzystaniem narządów zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, powonienia - po jednej obserwacji dla każdego z narządów zmysłów (obserwowany obiekt lub obiekty, ewentualnie użyte przyrządy, przebieg obserwacji, jej wyniki w formie opisowej i graficznej).

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie!

                                                                                                             Organizatorzy:

                                                                                                                  Monika Badowska

Marzanna Mastalerz

godo2.png