Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Informacja dla rodziców i uczniów kl. III SP.

W okresie wrzesień - grudzień 2017 r. Gmina Opoczna będzie realizowała projekt powszechnej nauki pływania dla dzieci "Umiem pływać". Zakłada on  systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Projekt  jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas  III, nie potrafiących pływać i jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną  poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Dla uczniów Naszej szkoły zostało  przyznanych 15 miejsc w wyżej wymienionym projekcie, dlatego też o zakwalifikowaniu dziecka do grupy, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie obejmuje komplet dokumentów niezbędnych do przystąpienia dziecka do projektu

a) wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna deklarację udziału

b) podpisane oświadczenia rodzica/opiekuna,

c) podpisaną informację dla rodzica/opiekuna,

d)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach na basenie.

Dokumenty z pkt. a, b, c, które należy wypełnić są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub można je otrzymać u wychowawców klas III.

Tak skompletowane i wypełnione dokumenty (pełny komplet a, b, c i d) będą przyjmowane w szkole w punkcie ksero (segment A przy gabinecie dyrektorów po prawej stronie) w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 13.09. 2017 r.

załączniki:

godo2.png