Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

UBEZPIECZENIE
Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2019/2020

 

OPCJA PODSTAWOWA PLUS
 
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 39 zł – obowiązuje od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 43 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2019 r. do 30 września 2020 r.

Dnia 3 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w sali 209 odbędzie się prelekcja z elementami zajęć warsztatowych "Moje dziecko ma dysleksję. I co dalej?".
Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pracownikiem poradni.

Zapraszamy

Art. 68. – STATUT SZKOŁY

Bez zgody prowadzącego zajęcia nauczyciela uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych telefonów.

Procedury używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych/nośników

  1. Podczas zajęć edukacyjnych bez zgody nauczyciela uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych (aparaty oraz     urządzenia powinny być wyłączone i schowane).
  2. Jeśli uczeń nie przestrzega tych zasad to otrzymuje ustne upomnienie od nauczyciela.
  3. W przypadku notorycznego łamania zakazu korzystania z telefonu komórkowego lub innych prywatnych urządzeń elektronicznych, nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy informuje o tym jego rodziców/opiekunów. Uczeń zostaje pozbawiony wszystkich przywilejów typu: „szczęśliwy numerek”, nieprzygotowania, bonusy za 100% frekwencję, nieotrzymywanie ocen niedostatecznych dnia 13-go każdego miesiąca na okres jednego miesiąca
  4. W kolejnych przypadkach łamania powyższego zakazu, następuje obniżenie oceny zachowania.

Czytaj więcej...

godo2.png