Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 Rekrutacja -  rok szkolny 2021/2022

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego 

 

05. 02. 2021 r.  

Ważna informacja dla rodziców uczniów ubiegających się przyjęcie do oddziału sportowego.

Szanowni Państwo informuję, że do klasy pierwszej sportowej nie wymagamy żadnego zaświadczenia lekarskiego. Podstawą do przyjęcia będzie informacja lekarza o stanie zdrowia dziecka zawarta w bilansie sześciolatka.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Kozłowsk

  

Zarządzenie 17/2021 -   Burmistrza Opoczna.

 

Regulamin naboru do klasy pierwszej.

Regulamin rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych.

Upoważnienia i oświadczenia świetlica

Umowa - Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny.   

Wniosek - Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

Karta zgłoszenia -  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Załącznik 1 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Załącznik 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Załącznik 3 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ze szkoleniem sportowym w pływaniu.

Załącznik 4 - Oświadczenie rodzica.

 

 

godo2.png