Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, wejście do szkoły i sprawdzenie list stało się niemożliwe. Dlatego zamieszczamy listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej.
Do szkoły przyjęte zostały wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkoły.
Ponowne posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się po 15 kwietnia 2020 r. i wtedy zapadnie decyzja w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły. 
Małgorzata Kozłowska dyrektor szkoły. 

 W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego 

Zarządzenie - Zarządzenie Nr 14/2020  Burmistrza Opoczna.

Regulamin - Regulamin określający szczegółowe zasady rekrutacji.

Regulamin naboru do klasy pierwszej.

Regulamin rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych.

Upoważnienia i oświadczenia świetlica.

Wniosek - Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

Karta zgłoszenia -  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Umowa - Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny.   

Załącznik 1 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Załącznik 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Załącznik 3 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ze szkoleniem sportowym w pływaniu.

Załącznik 4 - Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej sportowej.

 

 

 

godo2.png