Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Data

Zadania i forma ich organizacji

Cel i zadania

Osoby odpowiedzialne

wrzesień

Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego: udział pocztu sztandarowego, ustawienie klas, wystąpienie przewodniczącej SU  (przygotowania i  pomoc w jego przeprowadzeniu).

Kultywowanie tradycji

SU, wychowawcy klas, opiekunki SU, dyrekcja szkoły

 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

Opracowanie planu pracy- ustalenie harmonogramu zadań, terminów  ich  realizacji oraz osób odpowiedzialnych

Kształcenie postawy społecznej.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

wychowawcy , opiekunki SU, rada SU

 

„Bawimy się razem „- dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

Integracja społeczności szkolnej

opiekunki SU, wychowawcy

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Powitanie pierwszoklasistów

Udział pocztu sztandarowego

Tworzenie ceremoniału szkoły, integracja klas I ze starszymi

SU, wychowawcy klas I, dyrekcja szkoły

Październik

4 X Światowy Dzień Zwierząt.

Dzień Kundelka.

 Uwrażliwianie na losy zwierząt.

Wskazywanie zagrożeń dla zwierząt wynikających z działalności człowieka.

Nauczyciele przyrody i sekcja plastyczna SU oraz pozostali uczniowie.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Przygotowywanie i wysyłanie  na stronę internetową życzeń dla nauczycieli

Organizacja plebiscytu na wyjątkowych nauczycieli w SP.

Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć, wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, rozbudzenie szacunku, wyrabianie poczucia estetyki

Rada SU, sekcja informacyjna, plastyczna, opiekunki SU,

 

Działalność charytatywna – udział w ogólnopolskiej Akcji „ Góra  Grosza”

Wywołanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy

Opiekunki SU, wychowawcy klas,

 

Obchody Dnia Spódnicy.

Propagowanie elegancji w sposobie ubierania się.

Samorząd Uczniowski wraz z zarządem.

listopad

Bawimy się razem „- dyskoteka szkolna Andrzejki

Przygotowanie andrzejkowych wróżb

Integracja społeczności szkolnej

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

Opiekunki SU, wychowawcy, sekcja kulturalno-rozrywkowa i

porządkowa

grudzień

Spotkania klasowe z Mikołajem

Kultywowanie tradycji

członkowie SU, wychowawcy klas

 

Akcja charytatywna- Świąteczna paczka dla każdego dzieciaczka. I ty możesz zostać św. Mikołajem- zbieranie podarków dla  dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka.

Wywoływanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy.

Członkowie SU

 

Udział w akcji Miska dla schroniska

Uwrażliwianie na losy zwierząt

Członkowie SU, nauczyciele przyrody

 

Uroczyste spotkania opłatkowe

Przygotowywanie życzeń świątecznych

Wychowawcy klas, SU

styczeń

Przyłączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych

Członkowie SU

 

Podsumowanie wyników działalności za   I   semestr

Wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji

opiekunki SU i członkowie

 

Bezpieczne ferie.

Bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

 Zarząd samorządu uczniowskiego -sekcja plastyczna, wychowawcy klas.

 

Udział w akcji profilaktycznej dotyczącej bezpiecznego korzystania z portali internetowych.

(II sem)

Przeciwdziałanie cyberprzemocy, wyrabianie wrażliwości i właściwych postaw społecznych

Pedagog szkolny p. E. Cichawa Kaczmarczyk, opiekunki SU oraz uczniowie SP.

luty

Zorganizowanie poczty walentynkowej- zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami

Kształcenia umiejętności wyrażania uczuć

Sekcja informacyjna i  plastyczna SU

 

„Bawimy się razem „- dyskoteka karnawałowa

Integracja społeczności szkolnej

Opiekunki SU, wychowawcy klas, 

marzec

Dzień Kobiet- przygotowywanie życzeń na stronę internetową szkoły i szkolną gazetkę

Wyzwalanie inicjatyw i kształcenie umiejętności wyrażania uczuć

 Zarząd SU –sekcja plastyczna i informatyczna

 

Pierwszy Dzień Wiosny- pomoc w przygotowywaniu ogólnoszkolnej imprezy

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

Wychowawcy klas, SU

kwiecień

1 Kwietnia- Prima Aprilis- turnieje i konkursy

Integracja społeczności szkolnej ,rozwijanie kultury osobistej, wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji oraz umiejętnego kulturalnego żartowania.

SU,  wychowawcy klas

Sekcja informacyjna i plastyczna

 

„Bawimy się razem - dyskoteka szkolna

Integracja społeczności szkolnej

Sekcja kulturalno-rozrywkowa

 

Obchody Dzienia Ziemi.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Nauczyciele przyrody wspólnie z zarządem SU oraz uczniowie SP

maj

Organizacja pracy SU - Wybory uzupełniające do RSU rozpoczynającego pracę we wrześniu

Kształcenie podstaw społecznej, umiejętności zaprezentowania samego siebie dokonywania wyborów

Rada SU, opiekunki SU

czerwiec

 Pomoc w organizacji przedsięwzięcia Dzień dziecka z Jedynką.

Kształcenie umiejętności organizacyjnych, pełnienie odpowiedzialnych zadań

Rada SU, opiekunki SU

 

Podsumowanie całorocznej pracy zarządu.

Podsumowanie wyników nauczania w roku szkolnym 2017-2018

Kształcenie umiejętności analizy własnych działań i wyciągania stosownych wniosków do dalszej działalności.

Opiekunki i zarząd SU

Wychowawcy klas i uczniowie SP 

 

Bezpieczne wakacje.

Ukazywanie niebezpieczeństw i zagrożeń występujących w miesiącach wakacyjnych.

Sekcja plastyczna i informacyjna SU oraz wychowawcy i dyrekcja szkoły.

Rok szkolny 2016/2017


Przewodnicząca - Kinga Benderz V a
Zastępca - Łukasz Jęcek V c

Członkowie:

I sekcja kulturalno-rozrywkowa:

Karolina Owczarska V a
Piotr Baszuk V b
Kajetan Krawczyk IV c

II sekcja porządkowa:

Kacper Wiktorowicz V d
Sandra Listopadzka IV a


III sekcja plastyczna: 

Agata Starus IV c
Wiktoria Wiktorowicz V d


IV sekcja informacyjna:

Julia Wujek IV d
Malwina Sadowska IV b

godo2.png