Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Dzieci w ramach zajęć w świetlicy szkolnej 16 lutego bawiły się na Balu Walentynkowym w rytmie muzyki i koloru czerwonego. Sala świetlicy zmieniła się w okazale ubraną na tą okoliczność sale balową, w której można było poczuć atmosferę serdeczności i przyjaźni. Zabawa taneczna prowadzona była przez wychowawców świetlicy. Uczestnicy zabawy brali udział w rozmaitych konkursach tematycznie związanych ze świętem, a udział w nich nagrodzony był rozbitą na koniec balu piniatą ze słodyczami.
Wychowawcy świetlicy.
 

W dniu 09.02.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego odbył się konkurs recytatorski dla klasy I c pod hasłem "Zima w poezji dziecięcej". Organizatorami były p.A.Rożenek, M.Kowalewska.

Cele konkursu : - popularyzowanie twórczości poetów piszących dla dzieci - kształtowanie kultury żywego słowa - zainteresowanie dzieci poezją - uwrażliwianie na piękno obrazu zimy w poezji - odkrywanie predyspozycji i zainteresowań dzieci - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Komisja dokonała oceny recytacji wg następujących kryteriów :

- doboru tekstu i jego pamięciowego opanowania

- interpretacji tekstu - kultury słowa

- ogólnego wyrazu artystycznego ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

Czytaj więcej...

Z ogromną radością przyjęłam wiadomość, że wśród wyróżnionych liceów ogólnokształcących, w rozstrzygniętym 27 stycznia 2021 r. ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących 2021, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące znalazło się na 300 miejscu w Polsce. Po raz 14 znaleźliśmy się wśród wyróżnionych szkół. W porównaniu do wyników z roku 2020, awansowaliśmy o ponad 50 miejsc, w dalszym ciągu utrzymując zaszczytny tytuł liceum wyróżnionego Srebrną Tarczą. Jako jedyna szkoła w powiecie opoczyńskim uzyskaliśmy po raz kolejny wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu maturalnym, zajmując również 300 miejsce. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że wysoki poziom nauczania nasze Samorządowe Liceum Ogólnokształcące utrzymuje niezmiennie już od 15 lat. Osiągnięcie tego sukcesu nie byłoby możliwe bez ogromnego wkładu pracy i zaangażowania wielu osób.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu: nauczycielom, uczniom i rodzicom. Bez żmudnej, codziennej pracy wszystkich wymienionych osób nie byłoby tych wspaniałych wyników. Rodzicom dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli naszą szkołę, wybierając dla swoich dzieci Samorządowe Liceum Ogólnokształcące. Rankingi nie kłamią. Nasza szkoła od lat utrzymuje poziom edukacyjny na poziomie satysfakcjonującym nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Jeszcze raz dziękuję i życzę obecnym i przyszłym uczniom naszego liceum kolejnych, równie wspaniałych osiągnięć.

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły.

 Rekrutacja -  rok szkolny 2021/2022

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego 

05. 02. 2021 r.  

Ważna informacja dla rodziców uczniów ubiegających się przyjęcie do oddziału sportowego.

Szanowni Państwo informuję, że do klasy pierwszej sportowej nie wymagamy żadnego zaświadczenia lekarskiego. Podstawą do przyjęcia będzie informacja lekarza o stanie zdrowia dziecka zawarta w bilansie sześciolatka.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Kozłowsk

 

Zarządzenie 17/2021 -   Burmistrza Opoczna.

 

Regulamin naboru do klasy pierwszej.

Regulamin rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych.

Upoważnienia i oświadczenia świetlica

Umowa - Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny.   

Wniosek - Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

Karta zgłoszenia -  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Załącznik 1 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Załącznik 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Załącznik 3 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ze szkoleniem sportowym w pływaniu.