Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

Uczniowie klas czwartych, którzy zdecydowali się wziąć udział w szkolnym konkursie przyrodniczo – plastycznym „W opoczyńskim lesie”,  6 listopada 2017 roku wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Opoczno, Panem Mateuszem Sarleją. Tematem przewodnim spotkania było znaczenie lasu w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka.

Wprowadzeniem do tematu była pogadanka na temat warstw roślinności w lesie i różnorodności leśnego świata zwierząt. Uczestnicy spotkania poznali następujące funkcje lasów: poprawianie jakości powietrza i wody; zapobieganie suszom , powodziom i niszczeniu gleby; ochrona przed pożarami; zapewnienie miejsc pracy (nie tylko leśnikom), dostarczanie drewna i innych produktów (np. żywności); ważny składnik majątku narodowego; urozmaicanie krajobrazu; miejsce do wypoczynku i rekreacji;  umożliwianie  edukacji ekologicznej. Uczestnicy spotkania wraz z opiekunką Panią  Marzanną Mastalerz dziękują Nadleśnictwu Opoczno za kolejną szansę na wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji leśnej, a Panu Mateuszowi Sarlei za ciekawe i pouczające spotkanie. 

godo2.png