Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum do przygotowania prac plastycznych na temat: Kraj Europejski, Który Pragnę Odwiedzić. Prace ( w dowolnym formacie i wykonane dowolna techniką ) zostaną zaprezentowane na wystawie z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Prace należy składać do dnia 1 października u organizatorów : U. Cieluch, K. Mieszczankowskiej, A. Wojtarek.

Uczniowie, którzy przygotują prace otrzymają oceny celujące z j. angielskiego i dodatkowe nieprzygotowania więc warto:)

godo2.png