Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
W KLASIE IV

 1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
 2. Witaj w domu – funkcja prokreacyjna i opiekuńcza.
 3. Zasady i normy – funkcja wychowawcza i socjalizacyjna.
 4. Miłość, która scala – funkcje psychiczno – uczuciowa i kontrolna
 5. Jesteśmy razem – funkcja rekreacyjno – towarzyska, kulturowa i  ekonomiczna.
 6. Człowiek istota płciowa.
 7. Przekazywanie życia ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 8. U progu dojrzewania ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 9. Rodzi się dziecko ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 10. Intymność ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 11. Obrona własnej intymności ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 12. Koleżeństwo.
 13.  Dobre wychowanie
 14. Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy.

 

godo2.png