Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

"Czyste powietrze wokół nas"

Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

Koordynator: Sylwia Zalega
Realizatorzy: Katarzyna Kumorowska
Agnieszka Rożenek
Monika Piekarska-Orko

 W roku szkolnym 2016/ 2017 w dniach 24.04- 28.04, klasy 0a, 0b i 0c przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas", który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.

 

 Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie.

Kolejną formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

 • co i dlaczego dymi,
 • jak się czuję, kiedy dymi papieros,
 • co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy,
 • jak unikać dymu papierosowego - nie pal przy mnie.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców  w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

W ramach realizacji programu w klasach 0 odbyły się następujące zajęcia:

 1. "Gdzie i kiedy widzę dym?"- rysowanie według pomysłów i wiedzy dzieci różnych źródeł dymu. Rozwieszanie na terenie szkoły plakatów informujących o szkodliwości dymu.
 2. "Co i dlaczego dymi?"- oglądanie i omawianie z dziećmi prezentacji multimedialnej. Zwiększanie wiedzy w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania.
 3. "Zakaz palenia"- wykonanie tabliczki informującej o zakazie palenia w wyznaczonym przez dzieci miejscu, spacer po okolicy- ?szukamy rożnych źródeł dymu?
 4. "O kominie, który przestał dymić"- historyjka obrazkowa, uważne słuchanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej.
 5. "Jak się czuję, kiedy dymi papieros?"- zwiększanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. Ćwiczenia oddechowe z muzyką relaksacyjną, rozmowa z dziećmi na temat doznań podczas ćwiczeń z emblematami kwiatów.
 6. "Piosenka o Dinku"- wspólna nauka i śpiewanie piosenki. Zapoznanie dzieci z maskotką programu: "Czyste powietrze wokół nas", dinozaurem Dinkiem.
 7. "Nie pal przy mnie"- wykonanie kotylionu według pomysłów dzieci.
 8. "Jak unikać dymu papierosowego?"- rozmowa z dziećmi na temat umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. "Burza mózgów"- układanie zdań i haseł sprzeciwiających się palaczom.

Został również zorganizowany konkurs pod hasłem ?Nie pal przy mnie proszę? w ramach, którego dzieci wykonały plakaty propagujące realizowany program. Do konkursu zgłosiły się niemalże wszystkie  dzieci , dlatego też otrzymały one pamiątkowe dyplomy oraz małe upominki.

W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

EFEKTY:

 • zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej,
 • zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego,
 • podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji,
 • wzrosła kompetencja dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

 

godo2.png