Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Wpłaty za zniszczone podręczniki należy wnosić na konto

Zespołu Szkół Samorządowych nr 1
ul. Marii Skłodowskiej Curie
26 ? 300 Opoczno
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskimnr

konto 79 8973 0003 0020 0377 6533 0001

z dopiskiem ?zwrot za zniszczoną książkę, imię i nazwisko dziecka, klasa?

godo2.png